Lögarbrev – 2019 vt – html

LULE LÖGARBRÖDER
VÅTT SAMFUND UPA
INCORPORATED IN 1957

Luleå 2019-01-07

LÖGARBRÖDER!!

Så har ännu en mångårig Lögarbroder klivit upp ur bassängen och lämnat oss i saknad

nr 133 Sten Heijer

En sann lögare, hängiven den anda av glädje och kamratskap som är Lögarnas adelsmärke.

Vi lyser frid över Stens minne.

I en tid av politiska stolpskott, galen narcissism, inkompetent ledarskap och religiös idioti står Luleå Lögarbröder som en fyrbåk mot framtiden. I vår gemenskap råder klokskap, solidaritet och omtanke om vår nästa. Med upphöjd humor, intelligenta samtal och ett ständigt fokus på folkhälsa ger vi en törstande mänsklighet nya möjligheter till självförverkligande och paradisisk lycka. Att vara Lögare är att leva ett fullt och innerligt liv, att finna mening i varje ögonblick och aldrig önska att lördagar skall vara sovdagar. Att det är sant ger en kort ÅTERBLICK klarhet i.

Vi kan konstatera att Lögarna under terminen saknat avföring. En potentiell införing kan dock noteras i den lovande ynglingen Steven Boyle. 12 lördagar stormades Pontusbadet av Lögarhorden. Tävlingar på högsta lögarelitnivå genomfördes där målfoto gång på gång krävdes för att säkerställa det rätta prispodiet. Som en Mark Spitz plaskade Per Wänkkö fram oavsett simsätt och längd och vann osannolika fyra gånger, en prestation som troligen inte kommer att överträffas utan grav doping eller mutade funktionärer. Trots det var det

NILS HERMANSON

som i stenhård konkurrens av inte mindre än 10 slutliga seriedeltagare kunde utropas som terminens LÖGARMÄSTARE i kraft av en formidabel jämnhet och ständig närvaro vid varje tävlingstillfälle. Heders åt en man som vet att vårda sin tävlingsinstinkt och aldrig tvekar att visa motståndarna sina fotsulor. Här ser vi vad fysisk och intellektuell fostran förmått.

I poloserien befäste Pajen sin status som laget som ALDRIG stått utanför prispallen. Denna gång en stark tredjeplats. Med ögonbrynen i höjd med Pontusbadets tak kan vi konstatera att också Fumlaren och Flytvästen fick bestiga prispallen. Fumlaren snubblade in som turlig tvåa medan Flytvästen på ett ännu outrett sätt fick en marginell poängövervikt över båda motståndarlagen. En händelse så unik att den lär ska ha rapporterats till Internationella Poloförbundets Etikkommitté för Komisk Utvärdering (IPEKU). Pajens tredjeplats är i sig det verkliga beviset för den humor och solidaritet som krävdes av motståndarna för att ge laget en så imponerande poängskörd som man fick. 

En kort INBLICK ger ytterligare pregnans åt Lögarnas högstämda kvaliteter. Broder Christer trollade vid tangenterna och skapade ur ett administrativt tsunamikaos ett handikappbelastningsfastställelseunderlagsutkast av symfoniska kvaliteter där varje Lögarbroder fick sin exakta position i simmarhierarkin. Även tävlingsgrenarna kunde formuleras och ansvarsbesättas tack vare samma mäktiga arbetsinsats av Christer. Övriga jurymedlemmar provade ölsorter, bildade kör och instämde i stämsång med framlagda förslag. Juryns samspel är ett dånande bevis på att Lögarmottot ”solidaritet, ansvarstagande och framtidstro åt alla” också gäller i verkligheten.

Till sist en liten UTBLICK: Einstein påvisade rumtiden, Trump bevisade att tiden i (ovala) rummet borde avslutas omedelbart och svensk regeringsbildning bevisade att nästan alla partiledare hade sett (och förstått) när Magnus och Brasse räknade myror och elefanter. I denna kontext har Lögarjuryn formulerat ett dramatiskt framtidsscenario för vår verksamhet. Kanske är en könsneutral Lögarklubb ett starkare kort än ett patriarkaliskt badarfölje om vi ska överleva. Ingen vet säkert men låt oss smaka på detta körsbär vid kommande sammankomster. Vi börjar diskussionen redan lördagen den 12 januari kl 07.30. Slut upp då och sluta kom med ursäkter för att inte delta. Väl mött bröder!

Christer  Nils  Jan  Björn  Johnny  Staffan