Lögarbrev – 2018 ht – embedded och html

LULE LÖGARBRÖDER
VÅTT SAMFUND UPA
INCORPORATED IN 1957

Luleå 2018-09-05

LÖGARBRÖDER!!

Lögarbröderna

nr 143 Bruno Ekberg

nr 194 Staffan Syk

har lämnat bassängen för gott och påbörjat sin resa i en annan tid och ett annat rum. Vi kände dem båda som sanna Lögare, präglade av den kamratliga samvaro som är Lögarnas motto och mening.

Vi är tacksamma för de många glada skratten och de goda samtalen.

Vi lyser frid över deras minne.

 Sommaren 2018 var den tid då normalt vattenskrynklade lögarbröder också antog russinets form i ton och struktur. Under heta dagar plågades dessa bassängens badbaddare under heta solstrålar och i riskfyllda vattenmiljöer utan den trygghet som klorering och flegmatiska badvakter ger. Havsbad, sjödopp och älvsim var simpla substitut som gav längtan till Pontus kristallina böljor pregnans och närvaro. Nu är anden åter fri att inträda i Lögarbaljans sanna element där lek och allvar blandas med livsbrödets leverpastejtäcke och äggets höga smaker. Hurusom händer detta spörjer vi? Jo, lördagen den 8 september samlas vi igen - vi Lögare som vet hur en poloboll ska skruvas och en tävlingsrebus kan misstolkas. Men först en kort

ÅTERBLICK 

Så fick då äntligen

Henry Hällgren

som säsongens LÖGARMÄSTARE ställas inför den  kommande smärta och isande kravprofil som alltid följer av för mycket högpresterande i tävlingsserien. Att segra i grenar som kräver skicklighet ger inga fulla lagrar längre. Nu viner handikappets nariga vind runt bassängkanten med bud om mera snabbhet och högre tur för denna gamäng och gentleman. Övriga lögare ser äntligen en möjlighet att få tävla om prispodiets alla platåer. 

15 lögare fullföljde tävlingsserien vilket indikerar en konkurrens hårdare än den norrländska graniten. Juryns välformulerade tävlingsrubriker var som vanligt lika sinnrika som logiska och väl anpassade till lögarkollektivets höga intellektuella status.

I poloserien stack återigen Pajen ut med sin kämpaglöd och oförvitliga förmåga att alltid ta plats på pallen. Sällan eller aldrig har ett pololag presterat så glansfullt under så många år med pallplats följande på pallplats. Flytvästen överraskade dock och trängde sig en smula före i tabellen medan Fumlaren gjorde sina fans heder och för en gångs skull lyckades knyta en hedrande bronsplats.

INBLICK

Juryn har i år prövat nya modeller för utvärdering, uppföljning och planering. Sammanträde och förhandling har i högre grad än tidigare baserats på den nya tekniken. Intag av för juryn normalt efterfrågad dryck och föda har ersatts av yster dans över tangentbord och skärmar. Metoden äger fördelar såväl som nackdelar. De senare överväger dock av uppenbara kulinariska skäl. 

Dock. Såväl avföring som införing har visat peristaltiskt lugn och inte lämnat vare sig uttryck eller intryck. Christer har på sedvanligt sätt underlättat juryarbetet med sitt oklanderliga handikappbelastningsfastställelseunderlagsförarbetesutskick vilket resulterat i ett rättssäkert och demokratiskt kalendarium för varje enskild lögades kategorisering i medlemsstatus och handikapp.

Juryn ser dock med visst vemod och allvar på Lögarorganismens alltmer avmagrade kropp. Deltagarantalet når inte längre de nivåer där lögarlördagen på grund av överbefolkning nästan fick köras i tvåskift. Alltför ofta har skaran nu varit gles som skäggväxten hos en förpubertal tonåring. Allvarsord och inre rannsakan må prövas under den kommande säsongen för att hitta vägar som väcker intresse och entusiasm för våra härliga sammankomster. Här blir ditt bidrag av särskild betydelse! Vi börjar diskussionen redan på lördag den 8 september kl 07.30 med tävlingsstart 08.00.

Väl mött bröder!

JAN  NILS  CHRISTER  JOHNNY  BJÖRN STAFFAN

Välkommen!