Resultat

Resultatuppföljning över åren

Från VT 1984 till dags dato (öppnas i Google Spreadsheet)

Resultat vid serietävlingen vårterminen 2022

  1. Jan Hermansson Lögarmästare   49
  2. Lars Nilsson Brorsans Vandringspris. 51
  3. Nils Hermansson  51
  4. Stefan Hansson. 67
  5. Patric Bergman Stånkfemman 107
  6. Per Sundberg 112
  7. Hans Ekenberg 112
  8. Staffan Borg 127
  9. Peter Ruuth 160
  10. Christer Kågström Wien-Cupen, Bäste Jumbo och Medelmåtta 164
  11. Christer Olsson 249
  12. John Sandström. 268
  13. Jonas Haraldsson. 292
  14. Fredric Hemphälä 334
  15. Lawrence Hooey  342

Juryn har tillämpat följande principer för resultatberäkningen i Serietävlingen.

 • För deltagande i serien måste Lögaren ha deltagit vid minst fem av totalt tolv tillfällen.
 • Om alla grenar fullgjorts har de fyra grenar med högst poängbelastning strukits.
 • Den som fullgjort fem grenar har fått 3*100 poäng för den 6:e , 7:e och 8:e ej fullgjorda grenen.
 • Jumbos Hederspris tilldelas den med högsta poängtalet som deltagit vid minst åtta av seriens tävlingstillfällen. 


Poloserien (avkortad)

  1. Pajen 10 poäng
  2. Flytvästen 8 poäng
  3. Fumlaren 0 poäng

Priset för Terminens Såll utdelas inte denna termin

Grensegrare

18/1 Gudrun Patric Bergman, Frederic Hemphälä
15/1 Salig Dumbom Lars Nilsson
22/1 Homer Staffan Borg
29/1 Plocka körsbär Fredric Hemphälä
5/2 En gyllene kombination Per Sundberg
12/2 Venera vidi Venus John Sandström
19/2 Den vandrande sjön Fredric Hemphälä
5/3 Lätt på foten Lawrence Hooey
12/3 Lätta på foten Lawrence Hooey
19/3 Relativt generell Per Wänkkö
26/3 Värmlandssäcken Per Sundberg
2/4 Jag anklagar Per Sundberg

Hederspriser

Guggemuggen
Priset tillfaller den som fullgjort flest grenar och som ligger högst i prislistan.
Priset den här terminen tillfaller Jan Hermansson

Inga fler hederspriser utdelas inte denna termin

Slutkläm

Tack för det förtroende, som givits oss i juryn, som till nästa termin kommer att få ett lite nytt innehåll. Nils och Christer tackar nu för sig efter runt 30 år i juryn och ersätts av Patric och Christer K. Därutöver har Björn haft svårt att närvara och ersätts i juryn av Lars N. Vi hoppas att Björn ska kunna återkomma i bassängen framöver. Den gamla och den nya juryn ser nu fram emot en skön och återhämtande vila inför de hårda bataljer i böljan blå som väntar under den kommande våren. Positivt för framtiden är att vi kunnat räkna in hela 15 deltagare i serien. Juryn planerar för start av vattnets vedermödor 24 september kl 0730. Väl mött!

STAFFAN BORG, JAN HERMANSSON
NILS HERMANSSON, BJÖRN NORDGREN
CHRISTER OLSSON, JOHNNY WIDÉN