Resultat

Resultatuppföljning över åren

Från VT 1984 till dags dato (öppnas i Google Spreadsheet)

Resultat vid serietävlingen vårterminen 2020

  1. Jan Hermansson Lögarmästare 29
  2. Nils Hermansson Brorsans Vandringspris 36
  3. Lars Nilsson 37
  4. Jonas Haraldsson 39
  5. Patric Bergman Stånkfemman 43
  6. Hans Ekenberg 49
  7. Per Wänkkö 54
  8. Peter Ruth 54
  9. Johnny Widén 67
  10. Stefan Hansson Wien-cupen 75
  11. Christer Kågström 81
  12.  Lawrence Hooey Jumbos Hederspris 102
  13. Staffan Borg Bästa Medelmåtta 170
  14. Per Sundberg 174
  15. Jim Wiksten 321
  16. Christer Olsson 357

Juryn har tillämpat följande principer för resultatberäkningen i Serietävlingen.

  • För deltagande i serien måste Lögaren ha deltagit vid minst tre av totalt nio tillfällen.
  • Om alla grenar fullgjorts har de tre grenar med högst poängbelastning strukits.
  • Den som fullgjort tre grenar har fått 3 ggr 100 poäng för den fjärde, femte och sjätte grenen.
  • Vid lika poängtal placeras den med flest bättre placeringar före.
  • Jumbos Hederspris tilldelas den med högsta poängtalet som deltagit vid minst åtta av seriens tävlingstillfällen.

Poloserien

  1. Pajen 8 poäng
  2. Flytvästen 5 poäng
  3. Fumlaren 5 poäng

Grensegrare

11 jan Den enda segern Christer Olsson
18 jan Håll i hatten Nils Hermansson
25 jan Inte så stor som du tror Hans Ekenberg
1 feb Ingen flopp pga flopp Per Wänkkö
8 feb Helt huvudlöst Jan Hermansson
15 feb Upptäckte Europa Per Wänkkö
22 feb Från Volvo till Saab Per Wänkkö
29 feb Vi skakar loss Jan Hermansson, Jonas Haraldsson
7 mar För döva öron Staffan Borg

Övriga priser

Guggemuggen
Priset tillfaller den som fullgjort flest grenar och som ligger högst i prislistan.
Priset den här terminen tillfaller Nils Hermansson

Slutkläm

Den här terminen gör vi ett tidigt bokslut p g a den s k Corona-krisen. Först kan vi konstatera att snittdeltagandet de tre senaste halvåren varit oförändrat, 11 st. Deltagandet i serietävlingen hamnade efter justering till följd av minskat antal tävlingstillfällen på 16, vilket är det högsta sedan våren 2018. Är det ljuset i tunneln som kunde skymtas vid den förra sammanställningen för ett halvår sedan. Det hindrar ju inte att vi måste fortsätta sökandet med ljus och lykta efter ännu mer friskt blod.
Med hopp om en ännu ljusare framtid vill Juryn tacka för den här terminen samt önska alla lögare en skön vår, när den äntligen kommer, och en riktigt varm och skön sommar. Vi hoppas starta den kommande terminen den 12:e september från kl 0730 (grenen börjar ca kl 8) i Pontusbadet. Väl mött!!

STAFFAN BORG, JAN HERMANSSON
NILS HERMANSSON, BJÖRN NORDGREN
CHRISTER OLSSON, JOHNNY WIDÉN