Medlemmar

Medlemsmatrikel 2022 VT

Namn - födelseår, handikapp

Hedersmedlem
Hällgren, Henry - 1934, 39

Medlemmar
Beckman, Alf - 19??, 25
Bergman, Patric - 1965, 28
Borg, Staffan - 1948, 35
Ekenberg, Hans - 1940, 32
Hansson, Stefan - 19??, 27
Haraldson, Jonas - 1971, 25
Hemphälä, Fredrik - 1973, 27
Hermansson, Jan - 1950, 40
Hermansson, Nils - 1945, 40
Hooey, Lawrence - 1968, 27
Kangas, Jan - 1963, 25
Kågström, Christer - 1966, 39
Nilsson, Lars - 1960, 40
Nordgren, Björn - 1965, 25
Olsson, Christer - 1944, 29
Ruuth, Peter - 1966, 25
Sundberg, Per - 1966, 38
Widén, Johnny - 1948, 39
Wiksten, Jim - 1967, 24
Wänkkö, Per - 1935, 12

Medlemmar med rätt att komma
Andersson, Kjell - 1946, 22
Andréasson Mikael - 1967, 25
Boyle, Steven - 1983, 26
Axheim, Gunnar - 1951, 25
Dalberg, Ulf - 1954, 27
Dannberg, Janne - 1946, 27
Furbeck, Sune - 1928, 16
Högberg, Lars-Åke - 1929, 10
Norberg, Anton - 1970, 25
Schröder, Jan - 1943, 32
Sandström, John - 1964, 25
Stålhandske, Erik - 1967, 25
Thurfjell, Matthias - 1949, 25
Överby, Hans - 1948, 25