Medlemmar

Medlemsmatrikel 2024 VT

Namn - födelseår, handikapp

Medlemmar
Bergman, Patric - 1965, 25
Borg, Staffan - 1948, 28
Ekenberg, Hans - 1940, 28
Hansson, Stefan - 1963, 40
Haraldson, Jonas - 1971, 24
Hemphälä, Fredrik - 1973, 23
Hermansson, Jan - 1950, 36
Hermansson, Nils - 1945, 39
Hooey, Lawrence - 1968, 23
Karlsson, Stefan - 1974, 24
Kågström, Christer - 1966, 37
Lejon, Robert - 19??, 25
Nilsson, Lars - 1960, 40
Nissen, Arne - 1959, 23
Olsson, Christer - 1944, 22
Ruuth, Peter - 1966, 26
Sundberg, Per - 1966, 37
Widén, Johnny - 1948, 32
Widén, Cathy - 1978, 25
Wänkkö, Per - 1935, 6

Medlemmar med rätt att komma
Andersson, Kjell - 1946, 22
Andréasson Mikael - 1967, 25
Axheim, Gunnar - 1951, 25
Boyle, Steven - 1983, 26
Dalberg, Ulf - 1954, 27
Dannberg, Janne - 1946, 27
Kangas, Jan - 1963, 25
Krutrök, Hans - 1961, 25
Norberg, Anton - 1970, 25
Nordgren, Björn - 1965, 25
Schröder, Jan - 1943, 32
Sandström, John - 1964, 25
Stålhandske, Erik - 1967, 25
Thurfjell, Matthias - 1949, 25
Överby, Hans - 1948, 25