Medlemmar

Medlemsmatrikel 2023 VT

Namn - födelseår, handikapp

Hedersmedlem
Hällgren, Henry - 1934, 39

Medlemmar
Bergman, Patric - 1965, 27
Borg, Staffan - 1948, 32
Ekenberg, Hans - 1940, 30
Hansson, Stefan - 1963, 40
Haraldson, Jonas - 1971, 25
Hemphälä, Fredrik - 1973, 25
Hermansson, Jan - 1950, 39
Hermansson, Nils - 1945, 37
Hooey, Lawrence - 1968, 25
Kågström, Christer - 1966, 39
Nilsson, Lars - 1960, 40
Nissen, Arne - 1959, 25
Olsson, Christer - 1944, 26
Ruuth, Peter - 1966, 26
Sundberg, Per - 1966, 38
Widén, Johnny - 1948, 35
Widén, Katalin - 1978, 25
Wänkkö, Per - 1935, 10

Medlemmar med rätt att komma
Andersson, Kjell - 1946, 22
Andréasson Mikael - 1967, 25
Boyle, Steven - 1983, 26
Axheim, Gunnar - 1951, 25
Dalberg, Ulf - 1954, 27
Dannberg, Janne - 1946, 27
Furbeck, Sune - 1928, 16
Kangas, Jan - 1963, 25
Krutrök, Hans - 1961, 25
Norberg, Anton - 1970, 25
Nordgren, Björn - 1965, 25
Schröder, Jan - 1943, 32
Sandström, John - 1964, 25
Stålhandske, Erik - 1967, 25
Thurfjell, Matthias - 1949, 25
Överby, Hans - 1948, 25